Zarząd
01.12.2021

Skład Zarządu Podkarpackiego Oddziału PTOiTr


Prezes – dr n. med. Ryszard Bielak

Prezes Elekt – dr n. med. Jarosław Jabłoński

Prezes Ustępujący – prof. dr hab. n med. Sławomir Snela

Członek Zwyczajny Zarządu – lek. med. Dariusz Sowa

Sekretarz – lek. med. Dariusz Szala

Skarbnik – lek. med. Paweł Jasiński


Komisja Rewizyjna OP PTOiTr: 

Przewodniczący: lek. med. Paweł Bilski

Członkowie: dr n. med. Robert Wojnarowski, lek. med. Gustavo Gonzales