Kontakt
01.12.2021

Oddział Podkarpacki PTOiTr

Siedziba Zarządu:

Oddział Urazowo-Ortopedyczny SP ZOZ w Lubaczowie

Ul. Mickiewicza 168

37-600 Lubaczów


Tel. 16 6328179


E-mail: ortopedia@szpital.lubaczowski.com

www: http://podkarpacki.ptoitr.pl/

e-mail: podkarpacki@ptoitr.pl

NIP: 532-17-20-864

KRS: 0000122867

REG.: 93082108


Składki członkowskie należy opłacać przez portal Zarządu Głównego PTOiTr: ptoitr.pl/login.

NIP: 532-17-20-864 KRS: 0000122867 REG.: 930821085


Lista kursów CMKP dostępna ma stronie:

https://kursy.cmkp.edu.pl/